Standart ýolda elektrik duralgasy tormozy - Täze tendensiýalar

Elektrik kaliper tormozy, jübüt pad plitalary oturdylan göterijini, daşaýjyna süýşürilip gurnalan we porşini öz içine alýan silindr, eplenç enjamy, yzky bölegine girýän nurbady öz içine alýar. silindr we porşondaky nurbat bilen herekete getirilen we porşine basyş we basyş goýbermek üçin nurbatyň öwrümine görä öňe we yza hereket etmek üçin herekete getirijiden we hozdan aýlanma güýji almak arkaly aýlanmak üçin düzülendir. porşanyň yzky içki periferiýa ýüzüne berkidilen berkitme elementi, bir ujy hoz bilen, beýlekisi bolsa berkitme elementi bilen goldanýan we tormoz goýlanda porşini asyl ýagdaýyna gaýtarmak üçin düzülen elastik element.

Elektrik duralgasy tormozy (EPB) 2000-nji ýylda işe girizildi. Özbaşdak ECU tarapyndan dolandyrylýan kaliper integral hereketlendiriji bilen.Şol bir wagtyň özünde dürli ulgam arhitekturasy we dürli tehnologiýaly hereketlendirijiler işlenip düzüldi.Kabel çekiji, Caliper-de motor, Hat EPB-de deprek.2012-nji ýylda gülläp ösmek başlandy - kaliper integrirlenen ulgamlara we ECU-nyň ESC ulgamyna integrasiýasy bilen.

Täze tendensiýalar dürli sebäplere görä EPB-ni talap edýär - rahatlyk we gözegçilikde saklanmak talap edilýär.Şonuň üçin EPB ulgamlary täze ýagdaýa uýgunlaşmaly.
Söwda ýagdaýynyň täsiri bilen EPB ulgamlaryny we hereketlendirijilerini täze taraplarda görmeli - standartlaşdyrmak, modul gutular we ýönekeýleşdirmek.
Ulgam we herekete getiriji çözgütlere göz aýlamak, EPB-ni standart ýoluna getirip, bu talaplary ýerine ýetirmegiň ýoluny görkezýär.

Iş wagty: Awgust-11-2021