Habarlar

 • I

  AITTBM
  Koprak oka
 • I

  AITTBM
  Koprak oka
 • The automotive brake caliper market will be worth $13 billion by 2027;

  Awtoulag tormozy kaliper bazary 2027-nji ýyla çenli 13 milliard dollar bolar;

  Global Market Insights Inc.-iň täze gözlegine görä, awtoulag tormoz kaliperi bazaryndaky girdejisi 2027-nji ýyla çenli 13 milliard dollara ýeter diýlip garaşylýar.Köp tormoz kaliper öndürijisi ...
  Koprak oka
 • How Disc Brakes Work

  Disk tormozlary nähili işleýär

  WENZHOU BIT AUTOMOBILE PARTS CO., LTD Salgysy 2
  Koprak oka
 • Our Range of Brake Part in Global Market

  Global bazardaky tormoz bölegimiz

  WENZHOU BIT AUTOMOBILE PARTS CO., LTD Salgysy 2
  Koprak oka
 • BIT Company Production Line

  BIT kompaniýasynyň önümçilik liniýasy

  WENZHOU BIT AUTOMOBILE PARTS CO., BIT BIT-de LTD Önüm liniýasy 10 ýyldan gowrak wagt bäri tormoz böleklerinde ýöriteleşendir.Käbir awtoulaglar üçin has köp awtoulag böleklerini tapmak üçin öz gözleg we barlag bölümimiz bar.Käbir esasy önümlerimiz bar ...
  Koprak oka
 • What is Electronic parking brake?

  Elektron duralganyň tormozy näme?

  Elektron duralganyň tormozy näme?Elektron duralganyň tormozy (EPB), Demirgazyk Amerikada elektrik parkynyň tormozy diýlip hem atlandyrylýar, elektroniki gözegçilikde saklanýan awtoulag tormozy, şonuň üçin sürüji düwme bilen saklaýyş mehanizmini işjeňleşdirýär we tormoz padleri yzky tigirde elektrik bilen ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Electric Park Brake (EPB)

  Elektrik parkynyň tormozy (EPB)

  BIT, bäşinji neslinde bolan we Renault, Nissan, BMW we Ford ýaly birnäçe möhüm platformalary öz içine alýan rewolýusiýa Elektrik Park Tormozy (EPB) portfeliniň kömegi bilen Aftermarket-de hil möhürini goýmagy dowam etdirýär.Ilkibaşda 2001-nji ýylda işe girizilen BIT Elektrik Park Tormozy ...
  Koprak oka
 • Electric Parking Brake on the Way to Standard – New Trends

  Standart ýolda elektrik duralgasy tormozy - Täze tendensiýalar

  Elektrik kaliper tormozy, jübüt pad plitalary oturdylan göterijini, daşaýjyna süýşürilen kaliper jaýy we porşini öz içine alýan silindr, eplenç enjamy, yzky bölegine girýän nurbady öz içine alýar. silindr we konfigurasiýa ...
  Koprak oka
 • What are calipers good for?

  Hasaplaýjylar näme üçin peýdaly?

  Tormoz saklaýjysynda awtoulagyňyzyň tormoz torlary we pistonlary ýerleşýär.Onuň işi, tormoz rotorlary bilen sürtülme döredip, awtoulagyň tigirlerini haýallatmak.Tormoz saklaýjy, tormozy basanyňyzda tigiriň öwrülmezligi üçin tigiriň rotoryndaky gysgyç ýaly gabat gelýär.Tormoz bolanda näme bolýar ...
  Koprak oka
 • Elektron tormoz hasaplaýjy näme?

  Elektrik park tormozy (EPB), awtoulag duralgasynyň tormozyny dolandyrýan goşmaça hereketlendirijisi (kaliperdäki hereketlendiriji).EPB ulgamy elektroniki gözegçilikde saklanýar we EPB wyklýuçatelinden, EPB kaliperinden we elektron dolandyryş bölüminden (ECU) durýar.Tormoz porşeni tormoz torlaryny b-a basýar ...
  Koprak oka
 • Brake Caliper Manufacturer

  Tormoz Caliper öndürijisi

  Awtoulagyňyzyň tormoz işlemegi üçin tormoz hasaplaýjylary möhümdir.Awtoulagyň ok okuna ýa-da rul düwmesine oturdylan, rotorlara ýa-da tormoz disklerine sürtülme döredip, awtoulagyňyzyň tizligini haýallatmak.BIT üýtgeşik tormoz kaliprlerini we üýtgeşik tormoz kaliprlerini öndürýär ...
  Koprak oka