Biz hakda

Kärhana giriş

Wenzhou BIT Awtoulag Bölümleri Ltd.

Tormoz bölekleriniň hünärmen öndürijisi.

Hytaýyň meşhur awtoulag bölekleri şäherinde - Wenzhou şäherinde ýerleşýär.Zawod 8000 inedördül metr meýdany tutýar.

Kompaniýamyz, 2011-nji ýylda döredilenimizden bäri tormoz ulgamlaryny we komponentlerini üpjün etmek bilen meşgullanýar, ýokary hilli we bäsdeşlik bahasy bilen 1500-den gowrak dürli görnüşli tormoz Caliper, EBP Caliper, Motor, abatlaýyş toplumy we Bracket-iň doly setirini hödürleýär. içerki we daşary ýurtly müşderiler tarapyndan kabul edildi.

BIT wezipesi, Müşderilerimiziň girdejiligini ýokarlandyrmaga we şahsylaşdyrylan hyzmaty bermäge garaşsyz garaşsyz bazarda tormoz böleklerini hödürlemekdir.

COMPANY INTRODUCTION

Areaer meýdany

+
Önümiň dürlüligi

+
Tejribe ýyllary

Näme üçin bit saýlamaly?

Serviceokary hyzmat derejesi

Ortaça üpjünçilik nyrhymyz 90% -den ýokary

OE hili

Asyl enjamlara berlen şol bir önüm!

Hünär topary

Toparymyz BIT-iň özenidir, şonuň üçin hem hünär gurşawynda adamlaryň ösmegine kömek edýäris.

Halkara barlygy

Dünýäde, esasanam Europeanewropa ýurtlarynda awtoulag zapas şaýlaryny satýarys.

Doly aralyklar

Bazardaky iň doly kaliper katalogy we täze bölekleri ösdürmegi dowam etdirmek.

Ösüş

Major Products - Calipers

Esasy önümler - Kalipler

Tormoz Caliper materialy:
Demir guýmak: QT450-10
Alýumin guýmak: ZL111
Surface Finish:
Zn örtük
DAKROMET

Major Manufacturing Equipment

Esasy önümçilik enjamlary

CNC torna : 18
Buraw enjamy: 12
Freze maşyn: 13
Işleýiş merkezi: 15
Partlaýjy maşyn : 1
Ultrases arassalaýjy: 3
Pressureokary basyşly synag skameýkasy: 32
Fatadaw synag skameýkasy: 1
Awtoulag duralgasynyň synag skameýkasy: 2
Beýleki enjamlar : 20

Quality Control

Hil barlagy

Gelýän barlag
Barlagda
Onlaýn barlag

Brake Caliper Testing

Tormoz Caliper synagy

Kaliper nusgasyny barlamak
Pes basyşly möhür
Pressokary basyşly möhür
Pistonyň gaýdyp gelmegi
Fatadaw synagy

New Caliper Development - Aftermarket

Täze “Caliper Development” - soňraky bazar

Ters in Engineeringenerçilik
Önümçilik çyzgysy
Önümçilik galyndysy / ölmek
Önümçilik gurallary
Önümçilik gurallary

Certificate

Şahadatnama

IATF 16949: 2016